Veelgestelde vragen

 1. Mooi hoor dit initiatief, maar wat wil je nou eigenlijk bereiken?
  Mens kunnen zijn. Dat is het korte antwoord.
  Niet meer in de kramp hoeven leven omdat je misschien een boete krijg als je je even vergist.
  Een boete van €95 is erg hoog voor “overtredingen” op dit gebied. Er zijn veel mensen voor wie zo’n boete bedrag ze serieus in de financiële problemen kan brengen. Als mensen weer meer ontspannen kunnen leven omdat ze weten dat een kleine vergissing ze niet meteen in de financiële problemen brengt, dan is dat pure winst.
 2. Het geld van donaties wordt gestort op een privérekening van iemand.
  Gaat dat wel goed? Kunnen we dat wel vertrouwen?

  Het hele initiatief is gebaseerd op vertrouwen. We hebben inderdaad een separate rekening geopend die op naam staat van één van onze mensen.
  Door transparant te zijn willen we vertrouwen wekken. Die transparantie komt tot uiting door de gedetailleerde beschrijving van onze werkwijze en het Dashboard.
  We laten daar zien hoeveel donaties we hebben gehad en hoeveel terugbetalingen we hebben gedaan. Je kunt dan ook uitrekenen hoeveel geld er nog beschikbaar is voor terugbetalingen.
  Door transparant te zijn over het hele proces, doen we een beroep op je vertrouwen.
  Het oprichten van een stichting zou een optie kunnen zijn, maar dat leidt tot een paar honderd euro aan extra kosten en garandeert ook niets. We besteden dat geld liever aan terugbetalingen en daarom maken we gebruik van een privé-rekening.
 3. Als ik geld doneer met de optie om direct naar de bankrekening over te maken, dan zegt mijn bankprogramma dat de opgegeven naam niet overeenkomt met de naam van de eigenaar van de rekening. Wat is er aan de hand?
  Zoals in het vorige punt beschreven maken we gebruik van een privé-rekening. In de instructies gebruiken we de naam van het initiatief. Dat verklaart de waarschuwing van je bankprogramma.
  Als je bankprogramma het toestaat dan kun je gewoon je betaling doen.
 4. Ik heb zojuist een bedrag gedoneerd maar het “aantal donaties” in het Dashboard blijft hetzelfde. Hoe kan dat?
  Allereerst is het zo dat het bedrijf dat de donaties verwerkt er een paar werkdagen voor nodig heeft om het bedrag door te storten naar onze rekening. Dus dat geeft al vertraging.
  Dan is het ook nog eens zo dat het verwerken van de donatie-bedragen en de terugbetalingen een handmatige klus is voor ons. Dat proberen we een paar keer per week te doen, maar dat is dus zeker niet “real-time”.
 5. Ik heb gezien dat er ook ergens juridisch wordt gestreden tegen corona-boetes (mondkapjes, avondklok, ed.). Zitten jullie niet in elkaars vaarwater?
  Nee, dat zien wij anders. Als, en zodra, duidelijk wordt dat via juridische weg boetes ongedaan gemaakt kunnen worden, dan zullen we ons initiatief staken en onszelf opheffen (zoals uitgelegd in de Spelregels).
  Maar of dat juridisch gaat lukken is nu natuurlijk helemaal nog niet zeker, dus tot die tijd gaan wij nog even door.
 6. Waarom houden jullie geld in van de donaties?
  De initiatiefgroep doet deze werkzaamheden naast hun reguliere werkzaamheden en dus op vrijwillige basis. Toch moeten kosten gedekt worden, zoals: webhosting, domeinnaam, veilig email adres, bankkosten. Die kosten zijn niet heel hoog en daarom is de inhouding ook niet hoog. Daarnaast is het verwerken van de donaties, de aanvragen en de uitbetalingen in de administratie veel handmatig werk dat tijd kost.
  Als er geld overblijft na aftrek van de reserveringen, dan laten we dat ten goede komen aan de uitbetalingen.
 7. Jullie houden geld in bij elke terugbetaling. Krijg ik wel het volledige boetebedrag terug?
  Als je aan de beurt bent om terugbetaald te worden dan krijg je het hele boetebedrag terug (binnen de marges van de “Spelregels”).
 8. Maar zijn jullie dan niet bang dat mensen zich nu expres niet meer aan de regels gaan houden?
  Wij zijn er niet verantwoordelijk voor of mensen zich wel of niet aan de regels houden.
  Wij vinden de regels onlogisch, moeilijk (langdurig) vol te houden en (als meest belangrijke) bovendien op geen enkele wijze (wetenschappelijk of anderszins aangetoond) bijdragen aan het bestrijden van SARS-CoV2-infecties. Dus we snappen dat mensen zich af en toe vergissen. De schade die zo’n vergissing oplevert willen we compenseren waar mogelijk.
 9. Hoe vaak mag ik een boete inleveren?
  Zo vaak als je er 1 hebt gekregen en zolang deze aan de voorwaarden voldoet (zie “Spelregels”).
 10. Maar als iemand, die jullie hebben terugbetaald, de boete juridisch aanvecht en wint, dan heeft hij dus “winst” gemaakt. Wat doen jullie daar aan?
  Niets. Zodra we ergens lezen, horen, ruiken dat het mogelijk is corona-boetes met succes aan te vechten, dan zullen we waarschijnlijk stoppen met het initiatief (zie ook vraag #4). of alleen die categorie boetes niet meer vergoeden. De paar mensen die dan “winst” hebben gemaakt, hebben dan geluk.
 11. Is dit initiatief niet illegaal?
  Nee hoor. Het initiatief gaat ervan uit dat de ontvanger van een beschikking zelf met het CJIB de afhandeling ervan regelt. Gewoon volgens de regels zoals die in dit land gelden.
  Dat de boete-ontvanger vervolgens een andere partij (de initiatiefgroep) verzoekt dit bedrag terug te betalen is gewoon toegestaan.
 12. Maar je moet juist boetes niet betalen! Je moet het systeem helemaal laten vastlopen met bezwaarschriften, procedures voor de rechtbank, etc. Jullie doen het helemaal verkeerd!
  Hoewel wij ook graag zouden zien dat “het systeem” zou vastlopen in zijn eigen bureaucratie zien we dat, zeker op het vlak van justitiële incasso, niet snel gebeuren. Het incasseren van beschikkingen (en de verhogingen bij niet of te laat betalen) verloopt volledig automatisch.
  Dan blijft over het maken van bezwaar, schrijven van brieven, voor de rechtbank verschijnen, etc.
  Wij zien heel veel mensen die het niet zien zitten zich verbaal te verweren tegen een BOA. Deze mensen zien het ook zeker niet zitten zich te verweren in een ingewikkelde juridische procedure.
  We zien gelukkig dat er initiatieven zijn die zich er op richten op boetes aan te vechten en daarbij te ondersteunen. Dat juichen we van harte toe. Zie ook punt #5 van deze lijst.
Share